Osmose-water

Omgekeerde osmose is een proces om water te zuiveren, waarbij een pomp water door een membraam drukt. Door over een halfdoorlatend membraam een drukverschil aan te brengen kan dit als een filter gaan werken: het oplosmiddel zal zich dan naar de kant bewegen waar de som van de externe druk en de osmotische druk het laagst is.
Simpel uitgelegd: omgekeerde osmose is een manier om van water 99% zuiver water te maken. Door middel van omgekeerde osmose worden onder andere kalk, zouten, zware metalen, virussen, bacteriŽn, nitraten en sulfaten uit het water gezuiverd. Het voordeel hiervan is dat oppervlakten makkelijk gereinigd kunnen worden zonder toevoeging van chemische producten. Deze zijn slecht voor het milieu en voor je portefeuille.
Osmose-water is dus dubbel ECO, zowel eco-nomisch als eco-logisch.
Dit is vooral belangrijk voor de reiniging van zonne-panelen. Elke verontreiniging op je panelen zorgt voor minder rendement, dus minder opbrengsten. Reiniging met gewoon water kan er voor zorgen dat er kalkstrepen achterblijven. Osmose-water droogt op zonder strepen achter te laten, simpelweg omdat kalk uit het water weggefilterd is.
 Hieronder even enkele soorten water getest op aanwezigheid van "vervuiling" uitgedrukt in MicroSiemens (ĶS):
   
Osmosewater            Leidingwater      Mineraalwater     Regenwater